DANDY-544 Hatsuki Nozomi, Shibuya Kaho, Morishita Mio